Cephalotes atratus - Giant Gliding Ant

© Alex Wild