Elämän rakennuspalikat

Näytä/piilota keskeiset käsitteet

Makromolekyyli: erittäin iso molekyyli, kuten proteiini.

Molekyyli: kemiallinen yhdiste, jolla on vähintään kaksi atomia, jotka pysyvät yhdessä kemiallisen sidoksen avulla. Vesi on molekyyli, jossa on kaksi vetyatomia ja yksi happiatomi (H2O).

Elämän ainesosat

Lähiympäristöä tarkastellessasi huomaat koteja, kauppoja, teitä ja autoja. Kaikki nämä on rakennettu erilaisista rakennusmateriaaleista. Kodit ja kaupat on tehty tiilestä, sementistä, puusta ja nauloista. Tiet on puolestaan tehty asfaltista tai sementistä. Kaikki autot on tehty metallista, lasista, kumista ja muovista.

Ympäristöä katsellessasi huomaat myös kasveja ja eläimiä. Elävät olennotkin koostuvat rakennusmateriaaleista, ihan kuten rakennukset ja autot lähelläsi.

Mistä elävät olennot on tehty, ja miten niiden osat kasataan yhteen?

Kuten alla olevasta listasta näet, elämä Maapallolla rakentuu hieman monimutkaisemmista rakennuspalikoista. Kun katsot kaukaa, näet kaiken elävän ja elottoman aineen – Maan. Opit pian, että jokainen rakennuspalikka näyttää rakentuvan pienemmistä rakennuspalikoista, kunnes pääset kaikista pienimpään rakennuspalikkaan, jolla on hauska nimi – kvarkki. Alla oleva lista esittelee eläviä olentoja ja sitä, miten jokainen rakennuspalikka koostuu sitä pienemmistä palikoista.

biosphere

 Biosfääri eli eliökehä – Maapallomme muodostuu elävistä ja elottomista asioista. Näiden välinen vuorovaikutus muodostaa biosfäärin.

Biome thumbnail

Biomit – Maan erilaiset ympäristöt ovat ainutlaatuisia, mutta niitä on mahdollista luokitella elinpaikan tyypin mukaan biomeiksi eli esimerkiksi sademetsäksi, aavikoksi tai mereksi. Biomeja voi ajatella tiettyinä maantieteellisinä alueina, jotka määritellään sitä asuttavien kasvien ja eläinten perusteella. Yhden biomin sisällä voi olla useita eri ekosysteemejä.

ecosystem

 Ekosysteemit – Kaikki eliöt ovat vuorovaikutuksessa niitä ympäröivän elottoman luonnon kanssa. Kaikki eliöt sekä niitä ympäröivä eloton luonto (ilma, maa, vesi jne.) muodostavat ekosysteemin. Ekosysteemien koko voi vaihdella huomattavasti aina pienestä lammesta kokonaiseen aavikkoon.

community

 Eliöyhteisöt – Kaikki eliöt, jotka elävät samalla alueella, muodostavat eliöyhteisön. Ihmisen kohdalla tämä määritelmä on hieman haastava, sillä ihmiset voivat siirtyä yhteisöstä toiseen. Toisaalta on myös muita eliöitä, kuten lintuja ja hyönteisiä, jotka muuttavat yhteisöstä toiseen. Alueen elotonta luontoa ei katsota kuuluvaksi eliöyhteisöön.

population

 Populaatiot – Kaikki tietyn lajin yksilöt, jotka elävät samalla alueella samanaikaisesti, muodostavat populaation. Tällä tavoin yksilöt voidaan nähdä tietyn lajin rakennuspalikoina. Ihmispopulaatiomme muodostuu miljardeista vuorovaikutuksessa olevista ihmisistä. Voimme käsitellä tarkemmin yhden maan, kaupungin tai naapuruston ihmispopulaatiota. 

individual

 Yksilöt – Esim. ihmisyksilöt muodostavat populaation. Jokaisella henkilöllä on yksilölliset piirteet, joiden ansiosta populaatiossa esiintyy monimuotoisuutta.

organs and tissues

 Elimet ja kudokset - Ihmiskeho koostuu elimistä ihan kuten kasveilla ja eläimilläkin. Ihmisten elimiä ovat aivot, sydän, munuaiset, maksa jne. Jokainen elin muodostuu erilaisista kudoksista. Näillä kudoksilla on yksilölliset ominaisuudet ja tehtävät. Tiesitkö, että ihmiskehon suurin elin on iho ja että iho, jota nyt kannat, ei ole sama kuin se, jonka kanssa synnyit?

cells

 Solut – Kudokset muodostuvat soluista. Solu on elämän pienin yksikkö, mutta mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että solu on pienin elävä olio, joka pystyy jakaantumaan.

organelles

 Soluelimet - Solutkin muodostuvat yksilöllisistä osista. Jokaisen solun sisällä on pieniä soluelimiä eli organelleja, kuten esimerkiksi tuma, mitokondrio, Golgin laite jne. Kaikilla soluelimillä on oma tehtävänsä solussa.

proteins etc.

 Proteiinit – Rasvat – Hiilihydraatit – Nukleiinihapot – Mistä soluelimet koostuvat? Kaikki soluelimet koostuvat makromolekyyleistä, kuten hiilihydraateista, lipideistä, proteiineista ja nukleiinihapoista (DNA, RNA).

atoms

 Atomit - Makromolekyylien valmistukseen tarvitaan vielä pienempiä rakennuspalikoita. Ehkä oletkin jo kuullut atomeista ja niiden osista: neutroneista, protoneista ja elektroneista. Noin 92 erilaista atomia esiintyy luonnollisesti (niitä kutsutaan myös alkuaineiksi), mutta vain 11 näistä atomeista tavataan eliöissä. Molekyylin muodostamiseen tarvitaan minimissään vain kaksi atomia.

quarks

Kvarkit - Pitkän aikaa luultiin, että atomit ovat pienimpiä mahdollisia rakennuspalikoita, mutta nyt tiedämme, ettei se pidä paikkaansa. Tieteilijät ovat löytäneet vielä pienempiä rakennuspalikoita. Nämä subatomiset hiukkaset ovat saaneet hauskan nimen – kvarkit. Kvarkkeja on monenlaisia. Niiden nimiä ovat esimerkiksi – ylös, alas, huippu, pohja, lumo ja outo.


Lähteet:

Building Pig illustration by L. Leslie Brooke, from The Golden Goose Book, Frederick Warne & Co., Ltd. 1905. From Project Gutenberg.

Piirustus sian rakentamisesta tiiliseinään.

Mitä elävän olennon rakentamiseen tarvitaan?

Be Part of
Ask A Biologist

By volunteering, or simply sending us feedback on the site. Scientists, teachers, writers, illustrators, and translators are all important to the program. If you are interested in helping with the website we have a Volunteers page to get the process started.

Donate icon  Contribute

 

Share to Google Classroom