Biyolog nedir?

Bilinmesi Gereken Kelimeleri Göster/Gizle

Kariyer: Bir kişinin uzun süredir yaptığı bir iş veya çalışma alanı, genellikle çalışma hayatının çoğunluğu.

Biyologlar için ne tür işler vardır?

İşte bir biyolog için mevcut olan kariyer seçeneklerinden bazıları. Her biri farklı miktarlarda eğitim ve öğretim gerektirse de, her biri biyolojinin farklı dünyasını anlamaya yardımcı olmak için önemlidir. Bu liste tüm olası kariyerleri içermez, ancak mevcut birçok benzersiz kariyer olanağı hakkında bir fikir verir. Bir biyolog olarak neler yapabileceğiniz konusunda size daha ayrıntılı bir fikir vermek için, genellikle Arizona Devlet Üniversitesi Yaşam Bilimleri Okulu ile ilişkili araştırmacılardan gelen birkaç özel işi veya çalışma alanını vurguladık.

Bu kariyerlerin çoğu da birbiriyle kesişir. Örneğin, bir hayvan fizyologunun işinin bir parçası olarak, halk için araştırma bulguları hakkında yazabilir (bilim yazıları), bir türün hayatta kalmasına yardımcı olmak için araştırma bulgularını kullanabilir (koruma bilimcisi) veya sanat yoluyla bir tür hakkında bilgi aktarabilir (biyolojik illüstratör).

 İlgilendiğiniz şey hakkında fikir edindikten sonra, ne tür işlerin mevcut olduğunu görmek için Bağlantılar sayfasının Yetişen Biyologlar bölümümüzün altındaki bazı iş arama araçlarına göz atın.

Bunlardan bazıları geçerli değilse özür dileriz; organizasyon makalenin İngilizce versiyonuna dayanmaktadır.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

  

             Meslek Adı Ne Çalışırlar veya Ne Yaparlar?
 • Anatomi Uzmanı
 bir organizmanın çeşitli bölümlerinin şekli, boyutu ve konumu
 • Etolojist
 hayvanların davranışları
 • Zoolog (Hayvan Bilimci)
 evcil veya çiftlikte olanlar da dahil olmak üzere yaban hayatı olmayan hayvanlar
 hem şimdiki hem de geçmiş zamandaki insanlar
 • Arkeolog
 geçmişte yaşamış insanların yaptıkları
 • Astrobiyolog
 evrendeki yaşamın kökeni, evrimi ve geleceği
Peter Marting working on electronics for the Flick-o-matic

Lone Azteca ant searching

Bazı hayvan davranışçıları (etolojist), araştırmalarında ayrıntılı gözlem becerilerinden elektronik ve mühendislik becerilerine kadar bir dizi beceri kullanır. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.
 
Lipid bilayer micelle


Jess Corman and Jorge Ramos collecting microbes

Astrobiyologlar, yaşamın nasıl başladığını öğrenmelerine yardımcı olmak için çok çeşitli çalışmalar yürütürler. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın. 

Sayfanın başına dön

            Meslek Adı Ne Çalışırlar veya Ne Yaparlar?
 • Biyokimyacı
 canlı organizmalardaki kimyasal süreçler
 • Biyomühendis
 Biyolojik bilgileri kullanarak gerçek dünyadaki sorunları (genellikle insan sağlığıyla ilgili) çözer.
 • Biyoetikçi
 bilim adamlarının biyoloji ve tıpta yeni keşifler yaparken ortaya çıkabilecek ahlaki sorunlar
 • Biyocoğrafyacı
 organizmaların coğrafi dağılımı
 • Biyoinformatik Bilimci
 Bilim adamlarının büyük bilgi kümelerini anlamaları için yeni yazılımlar, programlar veya organizasyon geliştirirler.
 • Biyolojik İllüstratör
 İnsanların biyoloji hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak için yaratıcı çizimler kullanır.
 • Biyomekanik
 canlılardaki biyolojik sistemlerin yapısı ve işlevi
 • Biyomedikal Araştırmacı
 tıp alanına yardımcı olan yeni ürünler veya bilgiler geliştirme
 • Biyofizikçi
 canlı sistemlerdeki fizik
 • Biyoistatistikçi
 deney tasarlama ve verileri analiz etme
 • Biyoteknoloji Uzmanı
 Yeni bir teknoloji oluşturmak için biyolojik bir sistem veya organizma kullanır.
 • Botanikçi
 bitkilerin yapısı ve işlevi

  

 
Sabine Deviche working on the plant poster for Ask A Biologist

Beetle illustration by Sabine Deviche

Biyolojik (veya bilimsel) illüstratörler, insanların biyoloji hakkında bilgi edinmesine veya biyolojik bilgileri iletmesine yardımcı olan illüstrasyonlar oluşturur. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.
protein representation created by KL using Cn3D based on PDB 3o9m

Kathy Larrimore injects bacteria into a tobacco relative.


Bazı biyoteknoloji uzmanları, yeni bir teknoloji için bitkileri kullanır. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın..

 Sayfanın başına dön

             Meslek Adı Ne Çalışırlar veya Ne Yaparlar?
 • Hücre Biyoloğu
 organizmaların hücreleri içinde veya birbirleri arasında meydana gelen süreçlere odaklanma
 • Doğa Koruma Bilimci
 Dünyanın biyolojik çeşitliliği. asıl hedef; türleri ve ekosistemleri yok olmaktan korumaktır.
 • Diş Hekimi
 ağız hastalıklarının teşhisi, önlenmesi ve tedavisinde uzman
 • Gelişim Biyoloğu
 organizmaların organları nasıl büyür ve gelişir
 • Doktor
 insan hastalığını, yaralanmasını ve diğer rahatsızlıkları teşhis ve tedavi etme

  

Sea turtle tracking by Jesse Senko

Sea turtle caught in a net

Doğa koruma bilimcileri genellikle belirli bir tür veya alanın hayatta kalmasına fayda sağlamak için bilgi öğrenmeye odaklanır. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.

Human head section

Doctor in surgery

Doktorlar, insanlarda hastalığı veya yaralanmaları tedavi etme veya önleme veya belirli hastalıkları incelemeye odaklanırlar. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.

Sayfanın başına dön

             Meslek Adı Ne Çalışırlar veya Ne Yaparlar?
 • Ekolog
 organizmalar ve onların çevre ile etkileşimleri
 • Embriyolog
 embriyonun döllenme ile fetüs haline geldiği zaman arasındaki gelişimi
 • Endokrinolog
 endokrin sistem; vücutta hormon üreten ve salgılayan bezlerin tamamı
 • Entomolog
 böcekleri inceler.
 • Çevre Avukatı
 İnsan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkileriyle ilgili yasa ve yönetmelikleri oluşturmak, uygulamak ve savunmak
 • Çevre Bilimci
 insanların çevrede gördükleri kirlilik ve hissettikleri iklim değişikliği gibi çevre sorunları
 • Epidemiyolog
 sağlık ve hastalığın insan veya hayvan popülasyonları üzerindeki etkileri ve nedenleri
 • Evrimsel Biyolog
 dünyadaki canlıların evrimsel süreçleri

  

 
Pierre Deviche retrieves a bird from a bird net

 
Centipede parental care

Endokrinologlar, hormonların fizyoloji, davranış ve hayatta kalmayı nasıl etkilediğini inceler. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.

K2 in the Himalayas

Environmental lawyer

Çevre avukatları doğal çevreyi korumak için mücadele eder. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.

Sayfanın başına dön 

Meslek Adı Ne Çalışırlar veya Ne Yaparlar?
 • İhtiyolog (Balık Bilimci)
 vahşi balık yaşam alanı veya balıkların eğlence veya ticari amaçlarla yetiştirildiği yerlerde çalışır
 • Gıda Bilimci
 yeni yiyecekler üretme veya yiyecek üretme sürecini geliştirme 
 • Adli Bilimci
  geçmişte meydana gelen olayları anlamak için bilgi toplar ve inceler
 • Ormancı
 orman kaynaklarının rekreasyon amaçlı veya ticari mallar için kullanımı ile ilgili yönetimi
 • Genetikçi
 genetik, genlerin incelenmesi
 • Genom Bilimci
 bir organizmanın hücresindeki DNA'nın tamamı olan genomların birleşimi, dizisi ve işlevi
 


 
Mar Mancha interviews fishermen

Gillnet bycatch

İhtiyologlar (balık bilimci), balıkçı topluluklarını desteklemek ile bir türü korumak arasında bir denge bulmak için çalışabilirler. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.
 
Sugar cube carmelization

 
Louis Pasteur

Gıda bilimcileri yeni yiyecekler, gıdayla ilgili güvenlik önlemleri veya koruma süreçlerini oluşturur veya üzerinde çalışır. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.

Sayfanın başına dön 

             Meslek Adı Ne Çalışırlar veya Ne Yaparlar?
 • Herpetolog
 amfibiler (örneğin kurbağalar) ve sürüngenler (örneğin yılanlar)
 • Doku Bilimci (Histolog)
 bir organizmanın hücrelerinin ve dokularının mikroskobik anatomisi
 • Histopatolog
 hastalığın etkilerini anlamak amacıyla mikroskop üzerinden doku inceleme
 • Biyoloji Tarihçisi
 Biyolojik çalışmaların zaman içinde nasıl gerçekleştiğinin ve değiştiğinin tarihini belgeler.
 • Bahçıvan
 Meyve, sebze ve bitki bazlı yiyeceklerin üretilme şeklini iyileştirir.
 • İhtiyolog
 balık
 • İmmunolog
 vücudun hastalıklarla savaşan bağışıklık sistemi
 • Dergi Editörü
 araştırma yayınlarını değerlendirmek, düzenlemek ve izlemek
 • Kinesiyolog
 İnsan Hareketi
 • Peyzaj Mimarı
 bahçelerin ve diğer peyzajların planlanması ve tasarımı
 • Limnolog
 karasal sulak alanların fiziksel ve kimyasal özellikleri

  

 
scientist looking through microscope

Spongy bone histology slide

Histologlar, canlı organizmaların hücrelerinin ve dokularının anatomisini inceler. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.
Gambusia marshi

Eric Moody taking water samples

İhtiyologlar balıkları inceler. İhtiyoloji, belirli bir organizma türü üzerine uzmanlık alanı olduğu için, balıklarla ilgili davranış, fizyoloji veya ekoloji gibi birçok farklı şeyi inceleyebilirler. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.

Sayfanın başına dön 

             Meslek Adı Ne Çalışırlar veya Ne Yaparlar?
 • Memeli Bilimci
 memeliler
 • Deniz Biyoloğu
 okyanusta veya tuzlu su kütlelerinde yaşayan organizmalar
 • Tıp Asistanı
 Bir doktorun ofisinde idari ve diğer görevleri yerine getirir.
 • Tıbbi İllüstratör
 tıbbi bilgileri illüstratörler oluşturarak kaydetme
 • Ruh Sağlığı Uzmanı
 Bir kişinin ruh sağlığını tedavi etmeye ve korumaya yönelik hizmetlerde uzmanlaşmıştır.
 • Mikrobiyolog
 mantar, küf gibi çok küçük (mikroskobik) organizmaların özellikleri ve büyümesi
 • Mikroskop Bilimci
 Çıplak gözle görülmeyen nesneleri incelemek için mikroskoplar kullanır.
 • Moleküler Biyolog
 tek bir hücrenin çeşitli sistemlerinin etkileşimleri
 • Morfolog
 organizmaların iç ve dış özellikleri ve işlevleri
 • Mikolog
 mantarlar

  

Fish and wildlife marine bird

Mantis shrimp

Deniz biyologları, deniz kuşları, kabuklular ve mikroskobik plankton gibi denizde yaşayan veya denize bağlı organizmalar üzerinde çalışır. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.

 
Morning Glory hot spring in Yellowstone

 
Microbiologists working for the USDA

Mikrobiyolog; bakteriler, mantarlar ve parazitler dahil olmak üzere mikrobiyal yaşamı inceler. Mikrobiyologlar laboratuvarda çok çalışabilir, ancak birçoğu bu organizmaları vahşi doğada incelemek için laboratuvar dışına çıkar. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.

Sayfanın başına dön 

             Meslek Adı Ne Çalışırlar veya Ne Yaparlar?
 • Doğa Bilimci
 Genellikle belirli bir alandaki çeşitli yaşam ve süreçleri anlamaya çalışırlar.
 • Doğa Yazarı
 Doğal çevre hakkında bilgi aktarmak için kişisel gözlemler ve bilimsel bilgiler yazma.
 • Sinirbilimci
 Sinir sistemi ve bu sistemin organizmada çeşitli sistemleri ve süreçleri nasıl kontrol ettiği üzerine çalışır.
 • Hemşire
 Sağlıklı bir yaşam kalitesini sürdürmeleri veya geri kazanmaları için bireyler, aileler ve topluluklarla ilgilenir.
 • Ornitolog
 Kuşlar
 • Osteopat
 Postural, beslenme ve diğer sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere hastaları tedavi etmek için alternatif sağlık uygulamalarını kullanır.

  

Neroscientists testing reaction speeds

A dog running through a maze

Sinirbilimciler çalışmalarını esas olarak beyin, omurilik ve sinirleri içeren sinir sistemine odaklar. Bazı sinirbilimciler insanları incelerken diğerleri farklı hayvan türleriyle çalışır. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.
Captured great bustard

Kessler and team observing bustards

Ornitologlar kuşları inceler. Bu, belirli bir organizma türü üzerine bir uzmanlık alanı olduğu için, kuşlar hakkında, kuş davranışları veya belirli bir türün nasıl korunacağı gibi birçok farklı şeyi inceleyebilirler. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.

Sayfanın başına dön 

             Meslek Adı Ne Çalışırlar veya Ne Yaparlar?
 • Paramedik (Acil Tıp Teknikeri)
 Acil tıbbi durumlarda çalışır.
 • Parazitolog
 parazitler, konakçıları ve aralarındaki etkileşim
 • Paleontolog
 Bir organizmanın evrimini ve diğer organizmalar ve çevre ile etkileşimini gösteren fosilleri inceler.
 • Biyoloji Filozofu
 biyolojik bilimlerde farklı teori ve kavramların keşfedilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek etik sorunlar
 • Fotobiyolog
 ışığın organizmalarla nasıl etkileşime girdiği ve onları nasıl etkilediği
 • Yosun Bilimci
 Algler
 • Fizyoterapist
 Bir yaralanmadan sonra kişinin işlevsel yeteneklerini tekrar teşvik eder ve geri yükler.
 • Fizyolog
 bir organizmanın vücut fonksiyonlarını yerine getirmek için çalışan çeşitli sistemleri (hücreler, dokular, organlar)
 • Bitki bilimcisi veya Bitki ekolojisti
 bitki yaşamı, bitki türlerinin çeşitliliği ve dağılımı
 • Nüfus Biyoloğu
 Popülasyon büyüklüğünün düzenlenmesi veya belirli bir popülasyonun yok olması gibi konularda organizma popülasyonlarını araştırır.
 • Profesör
 üniversitede biyoloji dersleri vermek
 • Proteomikçi
 protein yapısı ve işlevi

  

Leaf litter photodegredation

triops swimming upside down

Fotobiyologlar, ışığın organizmaları ve biyolojik süreçleri nasıl etkilediğini inceler. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.
La Cebadilla Cienega

Dustin Wolkis recording soil metrics

Bitki bilimciler; bitki fizyolojisi, bitkilerin dağılımı, bitki ekolojisi veya bitkilerle ilgili daha fazla konu üzerinde çalışabilirler. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.

Sayfanın başına dön 

 

    Meslek Adı Ne Çalışırlar veya Ne Yaparlar?
 • Radyolog
 tıbbi görüntüleme kullanarak hastalığı teşhis etmek
 • Araştırmacı Bilim İnsanı
 belirli bir üniversite veya kurum için çeşitli araştırmalar yapma
 • Bilim Gazetecisi
 Bilim insanları tarafından yazılan çok teknik bilgileri alır ve bilim insanı olmayanlar tarafından daha kolay okunması için çalışmanın önemli bilimsel bilgilerini belirterek yeniden yazar.
 • Bilim Yazarı
 Bilim hakkındaki bilgileri halka aktarmak için yazar.
 • Toprak Bilimci
 Biyolojik özellikleri ve sınıflandırılması dahil olmak üzere doğal bir kaynak olan toprağı inceler.
 • Sürdürülebilirlik Bilimci
 Dünya üzerindeki insan eylemlerinin sonuçlarını anlamaya çalışır.
 • Öğretmen
 öğrencilere biyoloji öğretmek
 • Teknolog
 İnsanlardan örnekler toplar ve vücut sıvılarını, dokuları ve diğer maddeleri analiz etmek için testler yapar.
 • Teorik Biyolog
 Yeni teoriler üretmek için bilinen biyoloji teorilerindeki mevcut verileri kullanır.
 • Termal Biyolog
 ısının canlı organizmalarla nasıl etkileşime girdiği ve onları nasıl etkilediği

  

 
Science observations

 
Algae biofuel tubes

Bilim yazarları, bilim insanları ve halk arasında bir köprü oluşturur. Genellikle zor, yoğun olan bilgiyi alırlar ve konuya aşina olmayan insanlara ilginç ve anlaşılır bir şekilde iletirler. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.
 
Thermal choice set up for Drosophila egg laying

Egg containers

Termal biyologlar, ısı veya sıcaklığın canlı organizmaların davranışlarını, vücutlarının çalışmasını veya gelişimini ve evrimlerini nasıl etkilediğini inceler. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.

Sayfanın başına dön 

             Meslek Adı Ne Çalışırlar veya Ne Yaparlar?
 • Su altı fotoğrafçısı
 Su yaşamının görüntülerini yakalar.
 • Veteriner Hekim
 İnsan dışındaki hayvanların hastalıklarını ve yaralanmalarını tedavi eder.
 • Virolog
 virüs ve virüs benzeri ajanların yapısı, sınıflandırması ve evrimi
 • Yaban Hayatı Yöneticisi
 Vahşi doğada insanların ihtiyaçlarını, hayvanların veya diğer organizmaların ihtiyaçları ile dengeler.
 • X-ray kristalograf
 organik maddeden yapılmış kristallerin atomik ve moleküler yapıları (örneğin protein kristalleri)
 • Hayvan Bakıcısı
 Koruma amacıyla veya halk tarafından görüntülenmek üzere kurulan bir hayvanat bahçesinde barındırılan hayvanları yönetir.
 • Zoolog
 hayvanlar

  


Virologist garb

HIV virus

Virologlar virüslerin evrimini, gelişimini, çoğalmasını ve konakçıları üzerine etkilerini inceler. Daha fazla detay için her bir fotoğrafı tıklayın.
Ocelot by Karla Moeller

Karla Moeller training a black rhinoceros at Fossil Rim Wildlife Park

Hayvan bakıcıları, çoğu ulusal ıslah programları için önemli olan egzotik türlerin bakımı, eğitimi ve yetiştirilmesiyle ilgilenir. Daha fazla ayrıntı için her bir fotoğrafı tıklayın.

Sayfanın başına dön 

Unutmayın, tüm biyolog türlerini ele alamadık ve bu işlerin çoğu birbiriyle ilişkilidir. Dolayısıyla, üzerinde çalışmak istediğiniz bir organizma veya biyolojik bir süreç varsa, onun hakkında bilgi aramanız gerektiğinden emin olun.

İşte mükemmel biyoloji işiniz!


Additional images via Wikimedia Commons. 

Hakkında devamını oku: Biyolog nedir?

antik kafatasları

Biyologlar yaşayan dünyayı inceler. Bazı biyologlar (Antropolog olanlar) bu yaşayan dünyanın insan kısmını inceler. İnsanların bugünkü haline nasıl geldiklerini öğrenmek için Bir Antropoloğa Sor'u ziyaret edin.

Be Part of
Ask A Biologist

By volunteering, or simply sending us feedback on the site. Scientists, teachers, writers, illustrators, and translators are all important to the program. If you are interested in helping with the website we have a Volunteers page to get the process started.

Donate icon  Contribute

 

Share to Google Classroom