Bouwstenen van het leven

Er zijn 92 elementen die van nature op aarde voorkomen. In levende dingen, kun je van maar 11 van deze elementen meer dan een sporenhoeveelheid terugvinden. Met andere woorden, elke hoeveelheid van 0,01 of minder wordt gezien als een sporenelement. Voor gewervelden, zoals mensen, zijn er twee extra elementen die voorkomen in meer dan sporenhoeveelheden. Dit zijn jood en ijzer.

Periodic Table Illustration

Van de elementen in het menselijk lichaam, maken er vier het grootste percentage van het lichaamsgewicht uit (96,2%). Deze vier elementen zijn zuurstof, waterstof, koolstof en stikstof.

Elements in Human Body by Percent

View Citation

You may need to edit author's name to meet the style formats, which are in most cases "Last name, First name."

Bibliographic details:

  • Article: Atomen & Leven
  • Author(s): Dr. Biology
  • Publisher: Arizona State University School of Life Sciences Ask A Biologist
  • Site name: ASU - Ask A Biologist
  • Date published: May 31, 2017
  • Date accessed: November 13, 2018
  • Link: https://askabiologist.asu.edu/content/atomen-leven

APA Style

Dr. Biology. (2017, May 31). Atomen & Leven. ASU - Ask A Biologist. Retrieved November 13, 2018 from https://askabiologist.asu.edu/content/atomen-leven

American Psychological Association. For more info, see http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/

Chicago Manual of Style

Dr. Biology. "Atomen & Leven". ASU - Ask A Biologist. 31 May, 2017. https://askabiologist.asu.edu/content/atomen-leven

MLA 2017 Style

Dr. Biology. "Atomen & Leven". ASU - Ask A Biologist. 31 May 2017. ASU - Ask A Biologist, Web. 13 Nov 2018. https://askabiologist.asu.edu/content/atomen-leven

Modern Language Association, 7th Ed. For more info, see http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/08/
elementen

De elementen- zuurstof, koolstof, waterstof en stikstof vormen samen 96,2% van je lichaamsgewicht.

Be Part of
Ask A Biologist

By volunteering, or simply sending us feedback on the site. Scientists, teachers, writers, illustrators, and translators are all important to the program. If you are interested in helping with the website we have a Volunteers page to get the process started.

Donate icon  Contribute

 

Share to Google Classroom