Shfaqje/fshehje fjalët që duhet të dini

Astronaut: Njeriu, puna e të cilit është të fluturojë në hapësirë. Astronautët zakonisht janë shumë mire në matematikë dhë në shkencat ekzakte. Gjithashtu ato nuk kanë frikë nga fluturimet me raketa.

Graviteti: Tërheqja e një trupi nga një tjetër. Graviteti I jep peshë sendeve dhe shkakton që ata të bien në tokë nëqoftëse lëshohen.

headstand

Graviteti na ndihmon të mbajmë ekuilibrin dhe na tregon cila anë është sipër, madje dhe kur jemi përmbys (me kokë poshtë).

Cila anë është sipër?

Astronautët mund të kënaqen shumë në Hapësirë, por ata humbasin disa gjëra si p.sh fortësinë e eshtrave dhe ekuilibrin.

Kur ne ecim ose vrapojmë në Tokë, muskujt tërheqin kockat duke i bërë ato më të forta. Në hapësirë muskujt e astronautit bëjnë një pushim duke mos i tërhequr kockat, prandaj kockat nuk mbajnë peshën normale të trupit, peshë të cilën e mbajnë në Tokë. Kur kockat nuk përdoren, ato bëhen më të dobta, prandaj kur astronautët kthehen në Tokë, kockat nuk e mbajnë dot peshën e trupit aq mire sa perpara udhëtimit në Hapësirë.

Cila anë është sipër?

Në Tokë, graviteti është i rëndësishëm për të na treguar cila anë e trupit është sipër dhe cila është poshtë. Ndjesia jonë për ekulibrin i tregon trurit tone çfarë janë duke bërë këmbët dhe duart tona nëqoftëse në jemi duke lëvizur ose jo, dhe nëqoftëse ne kemi përfunduar përmbys (me kokë poshtë).

Astronauts training in weightlessness

Aeroplanet si psh. “Weightless Wonder” i japin astronautëve përvojë (eksperiencë) lidhur me mungesën e peshës. Nëqoftëse do të keshë qenë në një rrotullame, ti do të keshë ndjerë për një moment mungesën e peshës.

Mungesa e peshës në Hapësirë na prish ekuilibrin. Duart dhe këmbët nuk peshojnë fare po të mos ishte graviteti. Prandaj trupi mendon se ato janë zhdukur (nuk ekzistojnë). Atje nuk ka ndjeshmëri ndaj pozicionit poshtë ose lart, kështu që astronautët nuk mund të kuptojnë nëse janë duke qëndruar drejt ose përmbys.

Nëqoftëse ti e ke provuar se të merren mendtë ose të përzihet nga rrotullamja, ti e kupton se mungesa ekuilibrit të bën që të të përzihet. E njëjta gjë mund të të ndodhi në një makinë ose ne një varkë. Shumë astronautë nuk e ruajnë ekuilibirn në Hapësirë dhe vjellin. Pas disa ditësh kjo ndjesi kalon dhe astronautët mësohen me mungesën e peshës në hapësirë.

Astronautët, për ta larguar këtë ndjesi, sterviten në aeroplanë që janë duke fluturuar lart dhe bien nga një largesi e lejueshme. Për shumë vite, këto aeroplanë janë njohur me emrat si “Weightless Wonder” ose me më shumë dashuri “Vomit Comet." Që të shohësh aeroplanin duke fluturuar dhe të mësosh se si graviteti I ulët është nxitur në Tokë, shif videon nga RIT University News.


Shiko citmin

Ju mund të keni nevojë të redaktoni emrin e autorit për të përmbushur formatet e stilit, të cilat zakonisht janë "Mbiemri, emri i parë" subpage

Detaje bibliografike:

  • Artikull: Eshtrat dhe ekuilibri
  • Autor: Amy Shira Teitel
  • Përkthyes: Eris Lasku
  • Botues: Arizona State University School of Life Sciences Ask A Biologist
  • Emri i internetit: ASU - Ask A Biologist
  • Data e publikuar: May 31, 2017
  • Data e qasjes: April 15, 2024
  • Faqja e internetit: https://askabiologist.asu.edu/eshtrat-dhe-ekuilibri

APA Style

Amy Shira Teitel. (2017, May 31). Eshtrat dhe ekuilibri, (Eris Lasku, Trans.). ASU - Ask A Biologist. Retrieved April 15, 2024 from https://askabiologist.asu.edu/eshtrat-dhe-ekuilibri

American Psychological Association. For more info, see http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/

Chicago Manual of Style

Amy Shira Teitel. "Eshtrat dhe ekuilibri", Translated by Eris Lasku. ASU - Ask A Biologist. 31 May, 2017. https://askabiologist.asu.edu/eshtrat-dhe-ekuilibri

MLA 2017 Style

Amy Shira Teitel. "Eshtrat dhe ekuilibri", Trans. Eris Lasku. ASU - Ask A Biologist. 31 May 2017. ASU - Ask A Biologist, Web. 15 Apr 2024. https://askabiologist.asu.edu/eshtrat-dhe-ekuilibri

Modern Language Association, 7th Ed. For more info, see http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/08/
Ndërtesat nënujore në TOkë ndihmojnë astronautët që të mësohen me jetën dhe punën në Hapësirë.

Be Part of
Ask A Biologist

By volunteering, or simply sending us feedback on the site. Scientists, teachers, writers, illustrators, and translators are all important to the program. If you are interested in helping with the website we have a Volunteers page to get the process started.

Donate icon  Contribute

 

Share to Google Classroom