School of Life Sciences | Ask A Biologist

dropdown arrow downdropdown arrow upshow/hide menu

Ask A Biologist heading
subheader image

Muskujt e mëdhenj?

Shfaqje/fshehje fjalët që duhet të dini

  • Astronaut: Njeriu, puna e të cilit është të fluturojë në hapësirë. Astronautët zakonisht janë shumë mire në matematikë dhë në shkencat ekzakte. Gjithashtu ato nuk kanë frikë nga fluturimet me raketa.

Muskujt e mëdhenj?

Astronauts exercise on special treadmills using bungie chords to help keep their muscles strong on long trips into space.Ju mund të mendoni se muskujt e një astronauti bëhen më të mëdhenj kur janë në Hapësirë, sepse duken si kur mund të mbajnë një person me një gisht. Por përveçse duket shumë I forte, ai në të vërtete i është përshtatur mungesës së peshës, që ndodh nga mungesa e gravitetit. Me që çdo gjë rri pezull, muskujt nuk do të punojnë aq fort. Në fillim kjo mund të jetë kënaqësi, por kur muskujt nuk punojnë, ato shkurtohen. 

Pa bërë ushtrime, astronautët në hapësirë bëhen të dobët e më të pafuqishëm. Këmbët e tyre bëhen më të holla, sepse muskujt humbasin aqë shumë derisa ato quhen “këmbë pule.” Në qoftë se ato qëndrojnë gjatë në hapësirë dhe muskujt e tyre bëhen të pafuqishëm sa ato nuk do të jenë në gjendje të qëndrojnë në këmbë kur ato vijnë përsëri në Tokë. 

Lëvizja e gjakut dhe muskujt nuk janë të vetmet gjëra që dëmtohen nga qëndrimi në hapësirë. Kockat bëhen më të dobta kur ato nuk përdoren shumë dhe ndjesia e jonë e ekuilibrit bëhet pak si i pasigurt.

Bicep arm

Muskujt në hapësirë kanë më pak punë për të bërë, kështu që ato të mbahen të fortë kërkojne punë të veçantë.

Share to Google Classroom

Be part of Ask A Biologist

by volunteering, or simply sending us feedback on the site. Scientists, teachers, writers, illustrators, and translators are all important to the program. If you are interested in helping with the website we have a Volunteer page to get the process started.

dropdown arrow downdropdown arrow up  Learn More

Bicep arm

Muskujt në hapësirë kanë më pak punë për të bërë, kështu që ato të mbahen të fortë kërkojne punë të veçantë.

Share to Google Classroom

Be part of Ask A Biologist

by volunteering, or simply sending us feedback on the site. Scientists, teachers, writers, illustrators, and translators are all important to the program. If you are interested in helping with the website we have a Volunteer page to get the process started.