Shfaqje/fshehje fjalët që duhet të dini

Astronaut: Njeriu, puna e të cilit është të fluturojë në hapësirë. Astronautët zakonisht janë shumë mire në matematikë dhë në shkencat ekzakte. Gjithashtu ato nuk kanë frikë nga fluturimet me raketa.

Muskujt e mëdhenj?

Astronauts exercise on special treadmills using bungie chords to help keep their muscles strong on long trips into space.

Ju mund të mendoni se muskujt e një astronauti bëhen më të mëdhenj kur janë në Hapësirë, sepse duken si kur mund të mbajnë një person me një gisht. Por përveçse duket shumë I forte, ai në të vërtete i është përshtatur mungesës së peshës, që ndodh nga mungesa e gravitetit. Me që çdo gjë rri pezull, muskujt nuk do të punojnë aq fort. Në fillim kjo mund të jetë kënaqësi, por kur muskujt nuk punojnë, ato shkurtohen. 

Pa bërë ushtrime, astronautët në hapësirë bëhen të dobët e më të pafuqishëm. Këmbët e tyre bëhen më të holla, sepse muskujt humbasin aqë shumë derisa ato quhen “këmbë pule.” Në qoftë se ato qëndrojnë gjatë në hapësirë dhe muskujt e tyre bëhen të pafuqishëm sa ato nuk do të jenë në gjendje të qëndrojnë në këmbë kur ato vijnë përsëri në Tokë. 

Lëvizja e gjakut dhe muskujt nuk janë të vetmet gjëra që dëmtohen nga qëndrimi në hapësirë. Kockat bëhen më të dobta kur ato nuk përdoren shumë dhe ndjesia e jonë e ekuilibrit bëhet pak si i pasigurt.

View Citation

You may need to edit author's name to meet the style formats, which are in most cases "Last name, First name."

Bibliographic details:

  • Article: Muskujt e mëdhenj?
  • Author(s): Dr. Biology
  • Publisher: Arizona State University School of Life Sciences Ask A Biologist
  • Site name: ASU - Ask A Biologist
  • Date published: May 31, 2017
  • Date accessed: November 15, 2018
  • Link: https://askabiologist.asu.edu/muskujt-e-m%C3%ABdhenj

APA Style

Dr. Biology. (2017, May 31). Muskujt e mëdhenj?. ASU - Ask A Biologist. Retrieved November 15, 2018 from https://askabiologist.asu.edu/muskujt-e-m%C3%ABdhenj

American Psychological Association. For more info, see http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/

Chicago Manual of Style

Dr. Biology. "Muskujt e mëdhenj?". ASU - Ask A Biologist. 31 May, 2017. https://askabiologist.asu.edu/muskujt-e-m%C3%ABdhenj

MLA 2017 Style

Dr. Biology. "Muskujt e mëdhenj?". ASU - Ask A Biologist. 31 May 2017. ASU - Ask A Biologist, Web. 15 Nov 2018. https://askabiologist.asu.edu/muskujt-e-m%C3%ABdhenj

Modern Language Association, 7th Ed. For more info, see http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/08/
Muskujt në hapësirë kanë më pak punë për të bërë, kështu që ato të mbahen të fortë kërkojne punë të veçantë.

Be Part of
Ask A Biologist

By volunteering, or simply sending us feedback on the site. Scientists, teachers, writers, illustrators, and translators are all important to the program. If you are interested in helping with the website we have a Volunteers page to get the process started.

Donate icon  Contribute

 

Share to Google Classroom