Shfaqje/fshehje fjalët që duhet të dini

Astronaut: Njeriu, puna e të cilit është të fluturojë në hapësirë. Astronautët zakonisht janë shumë mire në matematikë dhë në shkencat ekzakte. Gjithashtu ato nuk kanë frikë nga fluturimet me raketa.

Graviteti: Tërheqja e një trupi nga një tjetër. Graviteti I jep peshë sendeve dhe shkakton që ata të bien në tokë nëqoftëse lëshohen.

Kalimi përsëri tek graviteti 

Megjithë ndryshimet që ndjen trupi një astronauti në hapësirë, është e çuditshme që ato mund të mësohen shumë shpejt me kushtet e reja. Fatmirësisht, trupi i tyre përshtatet mire përsëri në jetën në Tokë. 

Astronautet ecin pas kthimit në Tokë.

Nganjëherë kur një astronaut kthehet në Tokë, graviteti fillon të veprojë menjëherë në trupin e tij. Megjithëse ata mund të kenë nevojë të transportohen nga anija, por shumë shpejt çdo gjë fillon të shkojë drejt normalitetit.

Gjaku, limfa dhe gazet pas pak kohe lëvizin normalisht rreth e qark trupit dhe me stërvitje e praktikë astronautet mund të rifitojnë fortësinë e muskujve dhe të eshtrave të tyre. Megjithëse ata nuk mund të rrëzohen nga ajri përderisa janë në tokë, ne mund ta imagjinojmë këtë forcë të njohur të gravitetit dhe mund ta ndjejmë shumë mire. 

Shiko citmin

Ju mund të keni nevojë të redaktoni emrin e autorit për të përmbushur formatet e stilit, të cilat zakonisht janë "Mbiemri, emri i parë" subpage

Detaje bibliografike:

  • Artikull: Kalimi përsëri tek graviteti
  • Autor: Amy Shira Teitel
  • Përkthyes: Eris Lasku
  • Botues: Arizona State University School of Life Sciences Ask A Biologist
  • Emri i internetit: ASU - Ask A Biologist
  • Data e publikuar: May 31, 2017
  • Data e qasjes: April 16, 2024
  • Faqja e internetit: https://askabiologist.asu.edu/kalimi-p%C3%ABrs%C3%ABri-tek-graviteti

APA Style

Amy Shira Teitel. (2017, May 31). Kalimi përsëri tek graviteti, (Eris Lasku, Trans.). ASU - Ask A Biologist. Retrieved April 16, 2024 from https://askabiologist.asu.edu/kalimi-p%C3%ABrs%C3%ABri-tek-graviteti

American Psychological Association. For more info, see http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/

Chicago Manual of Style

Amy Shira Teitel. "Kalimi përsëri tek graviteti", Translated by Eris Lasku. ASU - Ask A Biologist. 31 May, 2017. https://askabiologist.asu.edu/kalimi-p%C3%ABrs%C3%ABri-tek-graviteti

MLA 2017 Style

Amy Shira Teitel. "Kalimi përsëri tek graviteti", Trans. Eris Lasku. ASU - Ask A Biologist. 31 May 2017. ASU - Ask A Biologist, Web. 16 Apr 2024. https://askabiologist.asu.edu/kalimi-p%C3%ABrs%C3%ABri-tek-graviteti

Modern Language Association, 7th Ed. For more info, see http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/08/
Pas udhëtimit në hapësirë, gjithë astronautët duhet të kthehen në Tokë dhe në gravitetin e sai. Këtu, anija kozmike NASA ulet pas misionit në hapësirë.

Be Part of
Ask A Biologist

By volunteering, or simply sending us feedback on the site. Scientists, teachers, writers, illustrators, and translators are all important to the program. If you are interested in helping with the website we have a Volunteers page to get the process started.

Donate icon  Contribute

 

Share to Google Classroom